Mühendislik

Uzaydaki Türkiye’nin İlk Uydusu, Dünyanın En Büyük Çözünürlükteki Fotoğraflama Cihazı*, Türkiye’nin İlk Yerli Fırkateyni, Dünyanın En Küçük Taşınabilir Dondurma Makinası**, Türkiye’nin İlk İnsansız Deniz Üstü Kurtarma Aracı, Türkiye’nin İlk İnsansız ve Misyonlu Helikopteri, Türkiye’nin İlk Taşıyıcı Hibrit Roketi…

Referans Metal yukarıdaki projelere ek ve benzer yaklaşık 174 projeye, 18 yıllık "Mühendislik + Özgün Malzeme Tedarik" tecrübesiyle imza atmıştır.

Tasarım

Çizim, tasarım veya henüz taslak halindeki projeler, Referans Metal’de yüksek eğitimli kadro tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve yön verilir.Ve müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda (maliyet , zaman, uzun ömürlülük, referans, prestij veya ilk buluş…) proje optimize edilir

    

    

Özgün Malzeme Tedariği

Tasarım süreci yukarıdaki şekilde revize edildikten sonra, tüm mühendislik analizlerinin verdiği bilgilere sonuç olarak, Referans Metalin 18 yıllık yurtiçi ve yurtdışı tecrübesi ışığında projeye özel ‘Özgün Malzeme‘ belirlenir. Özgün Malzemenin belirlenmesindeki en önemli parametre, müşterinin öncelikli ihtiyacı ile mühendislik analizlerinin örtüştürülmesidir.

      

Bu sayede ortaya çıkan katma değer, tamamen müşterinin istediği yönde oluşmaktadır. Müşterimizin özgün malzeme ihtiyacı; finans yönündeyse maliyet avantajı, projenin veya üretimin hızını arttırma yönündeyse zaman-termin kısalması, teknik problemlerin zorluğunun aşılması yönündeyse referans olabilecek düzeyde teknolojik derinlik şeklinde sonuçlanmaktadır.

Örneğin; Türkiye piyasasında kalıplık alüminyum için Alumold, Hokotol (Hogotol), Alumec, Certal gibi bazı markalar sadece bilinmektedir. Bu yanlış kabulun sebebi, sadece sertlik değerine bakılmasıdır. Ama bu markaları uzun süre kullanan müşterielerimizin aktardıklarına göre, bu malzemeler alaşım kompozisyonlarına göre olmaları gerekenin üzerinde bir sertleştirmeye tabii tutulduklarından hızlı korozyona - oksitlenmeye maruz kalmaktadır. Uygulama sürecinde sayısız problemeler ve maliyetler yaratmaktadır. Batı avrupanın yıllar önce bıraktığı Alumold, Hokotol (Hogotol), Alumec, Certal gibi markalar maalesef Türkiye'nin de içinde olduğu doğu avrupada çok yüksek fiyatlara satılmaktadır. Batı avrupa firmaları ise, projesinin nühendislik değerlerine göre ISO ve DIN normunda en optimum malzemeyi tercih etmektedir. Bilgiden uzak projelerin sanayimize ve ülkemize maliyetleri maalesef çok yüksek olmaktadır.

      

 

Performans ve Tecrübe

Tasarım, Mühendislik Analizleri ve Özgün Malzeme Tedariği süreçleri ciddi sabır ve titizlikle yürütüldükten sonra elde edilen nihai veriler, daima beklentilerin üzerinde sonuçlanmaktadır. Müşterilerimizi ARGE ve mühendislik maliyetlerinden kurtaran bu çözümümüzün çok şaşırtıcı bir hızda neticelenmesinin temel sebebi ise; 28 ayrı ülkede, 34 farklı sektör için 170’in üzerinde özgün projeye Referans Metalin çözüm üretmiş olmasıdır.

 

 

Referans Metal, Avrupa’da Özgün Malzeme Tedariği yapan ilk ve tek malzeme firmasıdır.

*  2013 
**  2012